Tag: Law

Questions to the PL Leadership Candidates

Il-Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM) ilha għal dawn l-aħħar għoxrin sena taħdem għall-kisbiet ta’ diversi drittijiet ċivili, li ħafna minnhom inkisbu f’dawn l-aħħar snin. Fid-dawl tal-bidla fit-tmexxija tal-Partit Laburista u allura fil-pożizzjoni ta’ Prim Ministru, drittijiet bħall-ugwaljanza fiż-żwieġ, id-dritt li familja b’koppja tal-istess sess tkun tista’ taddotta, id-dritt li persuna tibdel il-ġeneru legali skont l-affermazzjoni tal-individwu, id-dritt għal trattament mediku għal persuni trans, u b’mod ġenerali l-ugwaljanza sħiħa quddiem il-liġi jafu jkunu mhedda.

Għaldaqstant, l-MGRM tat l-opportunità lill-Onorevoli Chris Fearne u Robert Abela bħala ż-żewġ kandidati għal din il-pożizzjoni sabiex jagħtu r-risposti tagħhom għal sett ta’ domandi komuni bejn it-tnejn.

Il-kandidati ġew mgħarrfa li r-risposti ser ikunu qed jiġu ppublikati fuq is-sit tagħna, kif ukoll fuq il-paġni tagħna fuq il-mezzi tal-media soċjali li nużaw.

Niżżel ir-rapport finali mill-link ta’ hawn taħt:

[MT] – MGRM – Mistoqsijiet lill-Kandidati


For the past twenty years, the Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM) has worked hard for the achivement of several civil rights, most of which were achieved in the past few years. As a result of the change in leadership of the Partit Laburist, and therefore the position of Prime Minister, rights such as marriage equality, equality in adoption laws, the right to change name and legal gender, the right to treatement for trans people, and in a general sense, equality in the eyes of the law, could be threatened.

For this reason, MGRM invited the Hon. Chris Fearne and the Hon. Robert Abela, as the two candidates for this position to set the record straight, and answer an identical set of questions related to the above.

The two candidates were made aware that their responses were going to be published on our website as well as on our social media pages.

We would like to note that both the questions and the answers were made in Maltese. Although the responses were professionally translated into English, please refer to the original language in case of any ambiguity.

Download the final report from the link below.

[EN] – MGRM – Questions to the Candidates

UNI-Form Project

The UNI-Form Project being implemented with the financial support the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme 2014-2020 of the European Union aims to bring LGBTIQ organizations closer to the security forces and law enforcement agencies for effective collaboration in combating hate crimes against LGBTIQ people in Europe. The project aims to create a single complaint form and a Mobile phone application for greater ease and encouragement of victims to report. Malta is one of ten partner organisations who are collaborating on this project.

Read More