Minn issa, reat kriminali li tipprova tbiddel is-sesswalità ta’ xi ħadd

  • Pass kbir ‘l quddiem fil-libertajiet ċivili

Saru reat kriminali dawk li jissejħu ‘conversion practices’ – prattiċi biex wieħed jipprova jbiddel is-sesswalità ta’ dak li jkun. Huwa reat kriminali wkoll li titratta lejn l-orjentazzjoni sesswali bħala xi ħaġa li għandha bżonn trattament mediku, jew li hija medikament jew psikoloġikament mhux normali.

Illejla l-Parlament approva żewġ liġijiet preżentati mill-Ministru għad-Djalogu Soċjali Helena Dalli. Fost oħrajn ebda orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru jew inkella esperessjoni tal-ġeneru ma tista’ tkun meqjusa bħala marda.

Barra minn hekk il-liġjiet jaħsbu f’inidividwi mhux Maltin li jinsabu pajjiżna u li bħalissa jinsabu f’faċilitajiet korrettivi mqassma skont il-ġeneru. Dawn il-persuni mhumiex fis-sezzjoni li tikkorrispondi mal-ġeneru attwali tagħhom.

Se tinbidel ukoll l-età ta’ meta persuni jistgħu jitolbu li jbiddlu l-ġeneru fuq dokumenti uffiċjali. Issa tista’ tagħmel dan jekk ikollok sittax-il sena jew aktar, mingħajr il-bżonn li tressaq applikazzjoni l-Qorti, bl-approvazzjoni tal-ġenituri.

Source: one.com.mt